1. شرکت باربری عبدالملک زاغمرز
  2. شرکت تعاونی مصرف کارکنان کارخانه سیمان نکا مازندران
  3. دانشگاه توحید طبرستان گلوگاه
  4. شرکت ایرانگردی و جهانگردی جهان مورا
  5. شرکت حمل و نقل و باربری مدیر
  6. شرکت حمل و نقل و باربری نکا بندر
  7. شرکت باربری بارگستر خزر(قاسم زرگری)
  8. شرکت باربری دریا کنار نوذر آباد
  9. رستوران شالی زاغمرز(سعید جعفری عبدالملکی)
  10. شرکت باربری ایمان بونکر
  11. شرکت باربری و حمل و نقل میانکاله
  12. شرکت حمل و نقل و باربری متین سوربن
  13. شرکت باربری بحرخزر دنگسرک بهروزی
  14. دانشگاه جامع علمی و کاربردی شهرستان بهشهر
  15. دانشگاه راهیان نور ساری
  16. شرکت حمل ونقل هم پیمان بندر امیراباد
  17. شرکت باربری وانت بار آرام بار (میثم بهروزی)
  18. شرکت لوازم خانگی بردنا گلوگاه

واحد خسارت این نمایندگی با در اختیار داشتن افراد با تجربه فعالیت خودرا به طور رسمی آغاز نموده است.در صورت هرگونه حادثه ای با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید :

09113515851  نماینده بیمه آسیا(محروق)

01134573320 - 01134573321 آقای بهنام دژپسند