واحد خسارت این نمایندگی با در اختیار داشتن افراد با تجربه فعالیت خودرا به طور رسمی آغاز نموده است.
در صورت هرگونه حادثه ای با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :

09113515851